Zory kases aparats

Ling Fluent

Ikviens uzņēmējs, kurš pazīstams kases aparātu vārdā, katru dienu cīnās ar bagātīgām problēmām, kuras var radīt arī ēdieni. Tāpat kā visa datortehnika, kases aparāti nav neatkarīgi no lēmumiem un dažreiz sabojājas. Neviens uzņēmuma īpašnieks nezina, ka kādā elementā, kurā uzskaite tiek veikta ar kases aparāta palīdzību, tam vajadzētu būt citai šādai ierīcei - protams, šīs svarīgās ierīces kļūmes gadījumā.

Rezerves elzab kases aparāta trūkuma gadījumā preču tālākā pārdošanā vai palīdzības sniegšanā nodokļu inspekcija var uzlikt naudas sodus, jo tas neļaus pārdošanas vēstulē sabojāt galveno ierīci. Dokumentos, kas tiek glabāti pie kases, jāiekļauj kases aparāta apkalpošanas buklets. Šis materiāls ne tikai ietver visus ierīces remontus, bet satur arī informāciju par kases aparāta dalīšanu fiskālā režīmā vai tā atmiņas izmaiņām. Apkalpojošā pozīcijā ieraksts vēlas būt virs unikālā numura, kuru kasei piešķīrusi nodokļu iestāde, uzņēmuma nosaukums un telpu nosaukums, kurā tiek ņemts kases aparāts. Visi šie dati ir derīgi, lai nodokļu inspekcija veiktu revīziju. Jebkurš kases aparāta atmiņā un tā labošanā notiek specializēta servisa vingrinājumi, ar kuriem visiem uzņēmējiem, kas izmanto kases aparātus, vajadzētu atcerēties parakstīto līgumu. Kas ir ļoti - jums jāinformē nodokļu inspekcija par visām izmaiņām kases tehniķī. Pārdošana kases aparātos jāveic nepārtraukti, tāpēc, lai aizpildītu kases aparāta atmiņu, jums jāapmainās ar savu viedokli pret jaunu, vienlaikus lasot atmiņu. Kases aparātu lasīšana noteikti veido arī tad, kad tā maiņu veic tikai pilnvarota persona. Turklāt prece jāveic nodokļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē. Pēc fiskālā kases aparāta atmiņas nolasīšanas tiek izveidots atbilstošs ziņojums, kura viens eksemplārs tiek nosūtīts nodokļu inspekcijai un paliek uzņēmējam. Viņam šis ziņojums jāsaglabā saskaņā ar papildu dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - tā trūkuma dēļ birojs var uzlikt sodu.